Your search results

Polityka Prywatności

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Luxinmo Real Estate (zwane dalej Luxinmo)
NIP: B42658674
Adres: Plaza de los deportes 2, lokal 1 03590, Altea, Alicante
E-mail: [email protected]

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobiste?

W Luxinmo przetwarzamy informacje, które nam dostarczasz, w celu zarządzania relacją kontraktową, która nas łączy, zarządzania wysyłaniem informacji, które żądasz, dostarczania zainteresowanym ofert naszych usług i/lub produktów oraz zarządzania Twoim zgłoszeniem.
Informujemy, że przetwarzamy dane osobiste dostarczone nam w celu zarządzania relacjami handlowymi oraz oferowania zainteresowanym i klientom sieci informacji o działalności, produktach i usługach związanych z sektorem nieruchomości ogólnie i naszą firmą w szczególności, w tym informacje o:

 • Nowościach w nieruchomościach komercyjnych związanych z zakresem poszukiwań klientów.
 • Wydarzeniach korporacyjnych.
 • Blogu korporacyjnym.
 • Zmianach cen nieruchomości dopasowanych do zakresu poszukiwań klientów.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobiste?

Twoje dane będą przechowywane przez minimalny czas niezbędny do prawidłowego świadczenia oferowanej usługi oraz do spełnienia wynikających z tego obowiązków i innych wymagań prawnych, aż będą niezbędne do odpowiedzi na relację kontraktową, na żądania lub prośby oraz w każdym przypadku, dopóki usunięcia nie zażąda zainteresowana osoba, oraz czas niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych odpowiednich w każdym przypadku zależnie od typu danych.

Jakie jest prawne podstawy przetwarzania Twoich danych?

Prawna podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych może wynikać z wykonania potencjalnej i/lub zawartej umowy, uzasadnionego interesu, autoryzacji prawnej i/lub zgody osoby, której dane dotyczą. Dane, które od Ciebie żądamy, są adekwatne, istotne i ściśle niezbędne, i nie masz obowiązku ich dostarczać, ale ich niepodanie może wpłynąć na cel usługi lub uniemożliwić jej świadczenie.

Komu będą przekazywane Twoje dane?

Luxinmo nie przekaże Twoich danych żadnej stronie trzeciej, chyba że zostaniesz o tym wyraźnie poinformowany.
Komunikacja dotycząca działalności, produktów i usług związanych z sektorem nieruchomości może być realizowana wszelkimi środkami, w tym elektronicznymi. Zainteresowana osoba musi wyraźnie zezwolić na wysyłanie komunikacji handlowej, w tym celu zostanie poproszona o wyraźne zaznaczenie odpowiednich pól w formularzach zgłoszeniowych.

Jakie są Twoje prawa, gdy dostarczasz nam swoje dane?

Prawa ochrony danych, które przysługują osobom, których dane dotyczą, to:

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą.
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.

Właściciele pozyskanych danych osobowych mogą wykonywać swoje prawa ochrony danych osobowych, wysyłając pisemną komunikację do siedziby Luxinmo lub na adres e-mail przeznaczony do tego celu, [email protected], dołą czając w obu przypadkach fotokopię dowodu osobistego lub innego równoważnego dokumentu tożsamości.

Czy mogę wycofać swoją zgodę?

Masz możliwość i prawo do wycofania swojej zgody na dowolny konkretny cel, który został udzielony w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Jak zbieramy Twoje dane?

Zawsze zbieramy Twoje dane za pośrednictwem wyraźnej zgody, która może być wyrażona na różne sposoby, na przykład:

 • Kiedy kontaktujesz się bezpośrednio z Luxinmo, na przykład przez stronę internetową lub różne linie telefoniczne obsługi klienta, aby zażądać informacji o naszych produktach i usługach.
 • Kiedy żądasz informacji lub zakupu produktu lub usługi.Kiedy uczestniczysz w naszych kampaniach marketingowych, przez stronę internetową lub osobiście, w wydarzeniach, prezentacjach pojazdów, biorąc udział w promocji, losowaniach.
 • Kiedy, za Twoją wyraźną zgodą, firmy Luxinmo, takie jak inne biura w naszej sieci.

FORMULARZ KONTAKTOWY: Twoje dane kontaktowe będą przetwarzane w celu zarządzania żądanymi przez Ciebie informacjami.
ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE: Twoje dane kontaktowe będą przetwarzane w celu zarządzania żądanymi przez Ciebie informacjami.
WYSYŁANIE CV: będziemy przetwarzać informacje dostarczone przez Ciebie w celu przesłania ich do biur zainteresowanych zgłoszonymi wakatami.
CELE STATYSTYCZNE: Twoje dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i zbiorczy do celów ekstrakcji i badań marketingowych, jak również do ulepszania naszych produktów i usług oraz użyteczności strony internetowej.
CELE KOMERCYJNE: w przypadku, gdy wyraźnie nam na to pozwolisz, Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji i reklam, za pośrednictwem sms i/lub e-mail, o ofertach, produktach, rekomendacjach, usługach, promocjach, prezentach i kampaniach lojalnościowych dotyczących produktów i usług Luxinmo. W takim przypadku Twoje informacje będą przechowywane w naszym systemie, dopóki nie zażądasz odwołania swojej zgody.
KOMUNIKACJE HANDLOWE E-MAIL: jeśli wyraźnie zażądałeś otrzymywania elektronicznych komunikatów handlowych, w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili z informacjami handlowymi, korzystając z mechanizmu rezygnacji zawartego w każdym e-mailu. Jednak możesz nadal otrzymywać inne ważne wiadomości, z których nie będziesz mógł zrezygnować, jeśli są one istotne lub niezbędne do świadczenia usługi. Luxinmo zobowiązuje się spełnić Twoje żądanie tak szybko, jak to możliwe.
WYKONYWANIE PRAW: Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi Twojego żądania wykonania Twoich praw. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, chociaż nawet jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nadal mieć prawo lub obowiązek na mocy obowiązującego prawa zbierać, używać, przekazywać lub ujawniać Twoje dane osobiste. Ponadto informujemy, że możemy potrzebować zachować pewne informacje do celów archiwalnych

i/lub zakończenia wszelkich transakcji, które rozpocząłeś przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie. Informujemy również, że udzielone zgody są w pełni odwołalne. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając e-mail do Inspektora Ochrony Danych, jak wskazano na początku tego dokumentu, lub bezpośrednio odwołując ją w różnych komunikatach, które Ci wysyłamy. Ponadto informujemy, że takie odwołanie nie ma skutków wstecznych, stając się skuteczne od momentu złożenia wniosku.

Gdzie mogę złożyć skargę, jeśli uważam, że moje dane nie są prawidłowo przetwarzane?

Jeśli jakakolwiek zainteresowana osoba uważa, że jej dane nie są prawidłowo przetwarzane przez Luxinmo, może wysłać swoje skargi na adres [email protected] lub do odpowiedniego organu ochrony danych.

Bezpieczeństwo i aktualizacja Twoich danych osobowych:

W celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że Luxinmo przyjęło wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo dostarczonych danych osobowych. Wszystko to w celu uniknięcia ich zmiany, utraty i/lub nieautoryzowanego przetwarzania lub dostępu, jak wymaga tego prawo, chociaż absolutne bezpieczeństwo nie istnieje.

Ważne jest, abyś informował nas o każdej zmianie w Twoich danych osobowych, abyśmy mogli je aktualizować.

Poufność:

Luxinmo informuje, że Twoje dane będą traktowane z najwyższą starannością i poufnością przez cały personel uczestniczący w jakiejkolwiek fazie przetwarzania. Nie przekażemy ani nie przekażemy Twoich danych żadnej stronie trzeciej, chyba że przewidują to przepisy prawa, lub chyba że zainteresowana osoba wyraźnie nas upoważni do tego.

Rejestracja jako Autoryzowany Klient:

Użytkownik jest informowany i akceptuje, że wysłanie wniosku o rejestrację jako Klient przez Luxinmo, jak również wniosek o zawarcie umowy na którykolwiek z produktów lub usług zawartych na obecnej stronie internetowej, w żaden sposób nie oznacza rozpoczęcia relacji handlowej, i musi to wyraźnie zaakceptować.

Informacje o aspektach technicznych:

Luxinmo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty, które mogą wyniknąć z interferencji, pominięć, przerw, wirusów komputerowych, awarii telefonicznych lub rozłączeń w funkcjonowaniu tego systemu elektronicznego, spowodowanych przyczynami poza kontrolą „nazwy”; opóźnienia lub blokady w korzystaniu z tego systemu elektronicznego spowodowane niedociągnięciami lub przeciążeniami linii telefonicznych lub przeciążeniami w Centrum Przetwarzania Danych, w systemie Internetowym lub innych systemach elektronicznych, a także za szkody, które mogą być spowodowane przez osoby trzecie poprzez nielegalne ingerencje poza jego kontrolą. Ponadto, Luxinmo jest zwolnione z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które użytkownik może ponieść w wyniku błędów, wad lub zaniechań w informacjach dostarczonych przez stronę internetową, pod warunkiem, że pochodzą one z zewnętrznych źródeł.

Compare Listings